За нас

Счетоводно-консултантска къща Консулт Интелект е специализирана в извършване на услуги в областта на счетоводството, данъчни и бизнес консултации, консултации по повод осигуряване на финансиране, консултации във връзка с човешки ресурси, както и правни услуги.

Фирмата е основана през 1992 год. и има натрупан завиден дългогодишен опит в областта на счетоводното и данъчно законодателство.

Управлението на фирмата е възложено на г-жа Стефанка Николова – дипломиран експерт счетоводител. Тя притежава многогодишен стаж и опит в областта. Същата притежава сертификат за обучител на Международните стандарти за финансови отчети.

Счетоводно – консултантска къща Консулт Интелект разполага с екип високо квалифицирани професионалисти, експерти в областа на счетоводното и данъчно законодателство.

Фирмата има многобройни клиенти и работи както с големи, така и със средни и малки фирми на територията на Република България. За нас всеки клиент е важен и може да разчита на нашата експертна консултация и акуратност, на коректност и солидарност.

Консулт Интелект гарантира абсолютна конфиденциалност на поверената информация и се отнася с нужния респект към всеки свой клиент.

На всички наши настоящи и бъдещи клиенти: Благодарим за доверието!

Сертификати

Сертификат за извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти

Лектор по „Международните счетоводни стандарти“

Одит на пенсионни фондове

Полезни връзки